COVID 19

Com podem ingressar al nostre familiar?

 

Seguint el protocol vigent:

Si el nou usuari SI está correctamente vacunat

No es farà aillament preventiu ni caldrà PCR, podrá formar part de la unitat de convivencia des de el primer dia.

Si el nou usuari NO está correctamente vacunat, caldrà:

 

 • Una PCR negativa passada a les 48 h prèvies.
 • Un aïllament preventiu de 14 dies on l’usuari serà acompanyat per l’equip de professionals.
 • Un document de declaració responsable conforme la persona no ha estat en contacte amb cap positiu en els 14 dies previs a l’ingrés.

Com prevenim i protegim als nostres usuaris?

 

 • Realització de proves Covid a el personal segons les indicacions de Salut.
 • Formacions contínues del personal.
 • Vacunació del personal.
 • Desinfecció d’espais i materials.
 • Educació sanitària als nostres usuaris sobre la necessitat de neteja de mans i distància de seguretat.
 • Trucades de vídeo periòdiques amb les famílies.
 • Sortides dels usuaris amb les families amb mascaretes i higiene de mans.

Visites als usuaris

 

Depenent de la situació epidemiològica:

 

 • Totes les visites dels usuaris NO CORRECTAMENT VACUNATS es realitzaran dintre del centre, amb cita prèvia i estaran supervisades per l’equip de centre.
 • Totes les visites dels usuaris CORRECTAMENT VACUNATS es realitzaran amb cita prèvia i es podrán fer fora del centre.
 • Es signarà una declaració responsable conforme no s’ha estat en contacte amb una persona positiva en Covid ni amb símptomes compatibles.
 • Espais de visites assegurances i desinfectats.
 • Facilitació d’EPIS.