COVID 19

Com podem ingressar al nostre familiar?

 

Seguint el protocol vigent:

 

 • Una PCR negativa passada a les 72 h prèvies.
 • Un aïllament preventiu de 14 dies on l’usuari serà acompanyat per l’equip de professionals.
 • Un document de declaració responsable conforme la persona no ha estat en contacte amb cap positiu en els 14 dies previs a l’ingrés.

Com prevenim i protegim als nostres usuaris?

 

 • Realització de proves Covid a el personal segons l’índex de rebrot de l’municipi.
 • Formacions contínues de el personal.
 • Desinfecció d’espais i materials.
 • Educació sanitària als nostres usuaris sobre la necessitat de neteja de mans i distància de seguretat.
 • Trucades de vídeo periòdiques amb les famílies.

Visites als usuaris

 

Depenent de la situació epidemiològica:

 

 • Totes les visites es realitzaran amb cita prèvia i estaran supervisades per l’equip de centre.
 • Es signarà una declaració responsable conforme no s’ha estat en contacte amb una persona positiva en Covid ni amb símptomes compatibles.
 • Espais de visites assegurances i desinfectats.
 • Facilitació d’EPIS.